main_banner

Randm Switch 2 in 1 (ອອກແບບກາຕູນ)

  • Randm Switch 2 in 1 Cartoon Design Disposable Pen E cigarette 5% Mesh Coil 6 Color Vape

    Randm Switch 2 in 1 Cartoon Design Disposable Pen E cigarette 5% Mesh Coil 6 Color Vape

    Randm Switch 2 in 1 ກັບການອອກແບບກາຕູນແມ່ນຕົວແບບດຽວກັນກັບ Randm Switch 2 in 1 ແຕ່ອອກແບບພິມອອກ.ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂໍ້ມູນປະເພດນີ້ແມ່ນ 6% nicotine, 8 ml ຂອງແຫຼວ, 2400 puffs, 1100 mAh .ໂດຍສະເພາະ, MOQ ແມ່ນພຽງແຕ່ 300 Pieces.

    ກະລຸນາຢ່າລັງເລທີ່ຈະອອກຈາກທີ່ຢູ່ຂອງເຈົ້າຖ້າທ່ານສົນໃຈ.